POLITYKA PRYWATNOŚCI


 

Szanowni Państwo.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Uprzejmie Informujemy, iż Administratorem  Pani/a  danych  osobowych jest                                                                                                                                      P.P.H.U.  TOSAND-II S.C.  Zuzanna i Andrzej Siemiączko    38-200 Jasło  ul.Niegłowicka 9,                                                                                                                NIP:685-19-34-013, REGON: 370415510 , e-mail: tosand@tosand.com.pl

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku. Dane te obejmują: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się na adres e-mail     rodo@tosand.com.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy kupna – sprzedaży produktów i usług oferowanych przez P.P.H.U. TOSAND-II S.C. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt;

b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

c) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu  P.P.H.U. TOSAND-II S.Cdo czasu zakończenia     umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

d) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym  art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

e) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa             P.P.H.U. TOSAND-II S.C. do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

f) prowadzenia  procesów  reklamacyjnych  –  na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO  –  prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa                         P.P.H.U. TOSAND-II S.C. przez okres 10 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, banki, kancelarie prawne, firmy transportowe.

Jeśli te informacje są danymi osobowymi (a nie danymi firmowymi) to przysługuje Państwu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych) posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.                      W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem  lub wysyłając maila na adres rodo@tosand.com.pl .

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

  P.P.H.U. TOSAND-II S.C.                                                                                                                                                                                                                               Zuzanna i Andrzej Siemiączko                                                                                                                                                                                                                             38-200 Jasło                                                                                                                                                                                                                                       ul.Niegłowicka 9